Studielön magisterexamen för fysioterapeuter

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

ARBETSBESKRIVNING

Under förutsättning att erforderliga beslut fattas kan Region Dalarna erbjuda möjlighet att vidareutbilda sig med studielön på 25 000 kronor per månad för helfartsstudier.

Vi har kartlagt behovet av vidareutbildade fysioterapeuter utifrån framtida pensionsavgångar, åldersstruktur, personalomsättning och andra faktorer som påverkar kompetensförsörjningen. Behov av vidareutbildade fysioterapeuter finns inom specialiserad vård vid lasaretten i Falun, Ludvika och Mora.

Fördelning av platserna kommer att ske i dialog med divisionscheferna efter ansökningstidens utgång med beaktande av intresset för olika vidareutbildningar och verksamhetens behov.

Utbildningsorter för fysioterapeuter är Falun och Umeå.

KVALIFIKATIONER

Du ska vara legitimerad fysioterapeut.

Kriteriet för att ansöka om studielön för vidareutbildning är minst 12 månaders väl vitsordad arbetslivserfarenhet från yrket. Kravet på minst 12 månaders yrkeslivserfarenhet ska vara uppfyllt senast vid denna ansökningstidens utgång.

I rekryteringsprocessen bedömer vi både lämplighet i kommande yrkesroll och förmåga att genomföra studier på avancerad nivå. Både internt och externt sökande är välkomna att ansöka om studielön för vidareutbildning. Vid urvalet kommer vi i första hand att prioritera internsökande som uppfyller de krav som ställs enligt den kompetensbaserade rekryteringsmodellen.

I din ansökan vill vi att du har följande dokument bifogade:
- Personligt brev
- CV
- Ange önskad arbetsort
- Två arbetsgivarreferenser
- Fotografi
- Rekommendationsbrev(valfritt).

Läs mer om studielön i FAQ på regionens webbplats:
http://www.regiondalarna.se/studielon

Kom ihåg att Du även anmäler dig till vald vidareutbildning via webben på www.antagning.se.

OM STUDIELÖN
Studierna är semestergrundande och du får semesterdagar som om du hade arbetat. Om du erbjuds studielön, och blir antagen till sökt vidareutbildning, ingår du ett avtal med Region Dalarna där du förbinder dig att arbeta inom vald inriktning 24 månader, minst 75 %, efter avslutad utbildning. Om du inte fullföljer villkoren i avtalet har Region Dalarna rätt att kräva återbetalning.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.Ange i ansökan att du sökt tjänsten via Svenskavardjobb.se
Arbetsgivarens övriga jobb
REGION DALARNA

Ansök härFöretag
REGION DALARNA


Plats
Falun