Barnskötare till Nävergården

Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 7 500 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle
ännu bättre tillsammans med oss!

I Gävle ska alla barn och elever utmanas och klara sin utbildning. Våra 3 300 medarbetare gör det möjligt genom kvalificerad och stimulerande undervisning. Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga
förutsättningar för lärande. Vi siktar högt och utgår från att du också gör det. Vi gör Gävles framtid!

Nävergårdens förskola tillhör Bomhus förskoleområde och består av två avdelningar. Förskolan arbetar med inspiration ifrån den pedagogiska filosofin och förhållningssättet i Reggio Emilia, vilket innebär ett aktivt lyssnande, dokumentation och reflektion som också är grunden i arbetssättet för alla pedagoger. Kännetecknande för vår förskola är att vi arbetar projektinriktat, gärna utifrån en sommaruppgift som barn och föräldrar har varit delaktiga i. Detta blir en inspiration att arbeta vidare med där barnens intresse och nyfikenhet tas tillvara i arbete utifrån de olika målområdena i t.ex Lpfö-98.
Några av våra ledstjärnor i arbetet med barnen är att:
• Barnet ska stå i centrum. Barn kan och vill om vi tillåter dem. Barnen lär av varandra. Barns lek är viktig.
• Pedagogen ska uppmuntra/utmana barnen och ge dem tid att själva pröva, istället för att komma med färdiga lösningar.
• Miljön är en tredje pedagog. Den underlättar lärandet för barnen.
• Dokumentation synliggör för barnen, deras föräldrar och pedagogerna vilken kompetens barnen har och hur deras lärprocesser ser ut.

I Bomhus förskoleområde arbetar vi prioriterat med att kvalitetssäkra verksamheten, vilket innebär att det krävs god kännedom om statliga och kommunala styrdokument. Vi arbetar målinriktat med olika fokusområden utifrån Lpfö 98. Just nu prioriterar vi arbetet med lärande för hållbar utveckling, flerspråkighet i förskolan och att utveckla vårt arbete med stöd av IKT.

ARBETSUPPGIFTER
Tillsammans med kollegorna i arbetslaget ansvara för verksamheten i förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande och dokumentation av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.

KVALIFIKATIONER
Barnskötarutbildning eller motsvarande.
Du
• är väl förtrogen med läroplanen för förskolan
• ska kunna omsätta modern pedagogisk teori i praktiskt arbete
• ska kunna arbeta både självständigt och i arbetslag
• vill utveckla dig själv som pedagog
• har lätt för att kommunicera och samarbeta med barn, föräldrar och kollegor
arbetar enligt Gävle Kommuns värdegrund.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb och inte via e-post eller pappersformat.

Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Ange i ansökan att du sökt tjänsten via Svenskavardjobb.se
Arbetsgivarens övriga jobb
Gävle kommun , Bomhus förskoleområde

Ansök härFöretag
Gävle kommun , Bomhus förskoleområde


Plats
Gävle