Kurator till Esplanadskolans särskilda undervisningsgrupp

Kalmar växer och vi är snart 70 000 invånare.
Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!

Utbildningsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola årskurs 1-9.

På utbildningsförvaltningen arbetar cirka 1650 personer uppdelade på 32 enheter.

Esplanadskolan är en särskild undervisningsgrupp för elever som av en eller annan anledning inte kan ha sin undervisning på sin ordinarie grundskola. Vi tar emot elever från hela Kalmar kommun samt Södermöre kommundelsförvaltning. Vi har hög vuxentäthet och goda lokalmässiga förutsättningar. Vi arbetar mycket individualiserat och med fokus på måluppfyllelse och psykiskt välmående. Vi strävar efter att eleven efter en tid hos oss ska kunna återgå till sin grundskola.
Just nu har vi 16 elever i åldrarna 11-16.

ARBETSUPPGIFTER
Som en del av arbetslaget på Esplnadskolan är du sakkunnig gällande socialt arbete och sociallagstiftning och står för den psykosociala kompetensen. Ett viktigt uppdrag är också arbetet med skolans likabehandlingsplan, där du är en i personalgruppen som medverkar till ett hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. I det arbetet ingår bland annat samtal med enskild elev och/eller vårdnadshavare, arbete i olika gruppkonstellationer, handledning och konsultation till skolpersonal. Du genomför skolsocial utredning av enskild elev. Du samverkar med externa verksamheter och myndigheter såsom socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen och fritidsförvaltningen. Du ingår i skolans krisgrupp och det ingår att ditt arbete ska dokumenteras.

Du är med eleverna i deras vardag och följer dem nära i skolmiljön. Det är en viktig uppgift för att förstå sammanhanget, deras behov och kunna guida dem och deras familjer till just det stöd som varje individ behöver.
På Esplanadskolan jobbar vi tillsammans i ett team där samarbetet mellan pedagoger, fritidsledare/elevassistent och elevhälsa är enormt viktigt. Tillsammans arbetar vi för att hitta rätt förutsättningar till att främja elevens lärande och utveckling.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning. Du har tidigare erfarenhet av kuratorsarbete. Du har lätt att skapa förtroendefulla relationer och vill arbeta nära eleverna under deras skoldag. Du har goda kunskaper om den lagstiftning som hör till ditt kompetensområde. Du uppskattar att arbeta i team.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Ange i ansökan att du sökt tjänsten via Svenskavardjobb.se
Arbetsgivarens övriga jobb
Kalmar kommun , Esplanadskolan

Ansök härFöretag
Kalmar kommun , Esplanadskolan


Plats
Kalmar