Stödpedagog och stödassistent till Fogsvansgatan

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

I Funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

Fogsvansgatan 4 är ett LSS-boende enligt personkrets 1 med måttliga funktionshinder, enligt LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). Bostaden har sex lägenheter. Från och med 1 maj 2019 kommer boendet att utökas med tre satellitlägenheter.

ARBETSUPPGIFTER
Som stödpedagog/stödassistent ansvarar du för att tillsammans med brukaren upprätta och följa upp genomförandeplaner och för social dokumentation.
Du utför vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna utgår från brukarens individuella behov. Insatserna utförs med respekt för brukarens önskemål, integritet, delaktighet och självbestämmande.
Du samverkar och samarbetar med brukarens nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners. Du tar också ett samordningsansvar på boendet.

KVALIFIKATIONER
För arbete som stödpedagog krävs eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH- poäng eller 60 högskolepoäng. Denna utbildning ska ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet och/eller det beteendevetenskapliga området.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med personer med funktionshinder/varaktigt psykiskt funktionshinder. Du har också tidigare erfarenhet av att arbeta med äldre personer med funktionshinder samt demenssjukdomar. Erfarenhet av administrativt stödjande arbete är meriterande.
Vi söker dig som har drivkraft att göra gott för brukarna och som är anpassningsbar till nya omständigheter. Du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande inom och utanför organisationen. Tjänsten kräver också att du har en helhetssyn runt individen och tar ett helhetsansvar för det pedagogiska arbetet.

För arbete som stödassistent krävs omvårdnadsprogrammet inriktning funktionshinder eller annan utbildning som bedöms likvärdig. I rollen som stödassistent värdesätter vi att du har ett helhetstänk, en problemlösande analytisk förmåga. Du kan uttrycka dig väl i både tal som skrift.

Stor vikt läggs vid ditt engagemang och dina personliga egenskaper.
Det är viktigt att du kan ta egna initiativ och fokusera på möjligheter och lösningar.
Du har förmågan att ge brukare och andra ett respektfullt och professionellt bemötande.
Du tar ansvar för ett gott medarbetarskap och delar gärna med dig av kunskap, erfarenhet och information.
Du visar stor respekt för olikheter.
Du har ett pedagogiskt synsätt och är tydlig i din kommunikation.
Du är lugn och stabil som person.
Du är lyhörd, reflekterande och analytisk i ditt tänkande och har en god självkännedom för att kunna ge stöd och trygghet till de boende.

ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal.

Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan. Var därför noga med att föra in alla utbildningar, erfarenheter och meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen.
Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsenAnge i ansökan att du sökt tjänsten via Svenskavardjobb.se
Arbetsgivarens övriga jobb
Malmö stad Funktionsstödsförvaltningen , 177 Avd LSS bostäder

Ansök härFöretag
Malmö stad Funktionsstödsförvaltningen , 177 Avd LSS bostäder


Plats
Malmö