Specialistläkare / biträdande överläkare / överläkare inom onkologi till …

Vill du vara med och arbeta i framtidens hälso- och sjukvård?
Vår vision ”Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården” är vägledande när vi på Karolinska Universitetssjukhuset bygger en verksamhet som skapar tydligt värde för patienter och samhälle.

Inom Tema Cancer är onkologin uppdelad i 4 olika patientområden (Bäckencancer, Bröst/Endokrina tumörer/Sarkom, Huvud hals/Lung-/Hudcancer och Övre Buk samt ett funktionsområde, Radioterapi).

Patientområde (PO) Huvud Hals-, Lung-, Hudcancer (HHLH) inkluderar patientflödena (PF) Lunga, Huvud-Hals, Hud och Okända Primärtumörer. Patientområdet har ca 250 anställda och vi sköter såväl utredning som kirurgisk och icke kirurgisk behandling av maligna sjukdomar i huvud-hals, lunga och hud och okänd primärtumör.

Om tjänsten
I patientflöde Okända primärtumörer har vi fått ett utökat ansvarsområde med utredning av cancermisstänkta förändringar i enlighet med Standardiserad vårdförlopp CUP (Cancer of Unknown Primary).

Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd har beslutat om ett Diagnostiskt Centrum (DC) för tidig upptäckt av cancer. Sedan 2014 har ett diagnostiskt centrum funnits vid Södertälje sjukhus och visat mycket goda resultat. I november 2017 öppnade ytterligare ett Diagnostiskt centrum vid medicinkliniken på Danderyds sjukhus. Båda drivs som projekt från RCC (regionalt cancercentrum) men kommer i framtiden att ingå i uppdrag från Hälso och sjukvårdsförvaltningen.

Diagnostiskt centrum erbjuder utredning i öppenvård utan onödiga väntetider för patienter med symtom och kliniska fynd talande för misstänkt metastaserad cancer. Målet är att ställa rätt diagnos på kortast möjliga tid och därefter hjälpa patienten vidare till rätt vård.

Vi vill höja kvaliteten på utredningsverksamheten genom att ha en onkolog på plats på Diagnostiskt centrum. På Diagnostiskt centrum arbetar vi i team med läkare och sköterskor, anställda på DC Danderyd.

Vi erbjuder en tjänst som kommer vara förlagd på såväl DC Danderyds sjukhus som inom Patientflöde-CUP, PO HHLH Karolinska sjukhuset. På detta sätt har du en onkologisk förankring och ges möjlighet att upprätthålla din onkologiska kompetens. Det finns också möjligheta att, om så önskas delta i övriga patientflöden inom patientområdet.

Kopplat till Diagnostiskt centrum Danderyd finns även en forskningsgrupp som redan har börjat planera projekt kopplade till patienterna på DC.

Vi söker
Vi söker dig som har gedigen onkologisk erfarenhet med intresse av att arbeta med ett brett onkologiskt tänkande. Du ska vara intresserad av att arbeta med fokus på att snabbt och smidigt sätt driva utredning av misstänkt cancer. Du har med fördel en bred onkologisk erfarenhet från flera diagnosområden.

Eftersom verksamheten kommer innebära mycket samarbete med andra specialiter samt teamarbete inom DC, sätter vi stort värde på din goda samarbetsförmåga men även förmåga till självständigt arbete. Vi ser gärna att du tar eget ansvar och ser en utmaning i att arbeta mot våra många samarbetspartners inom Karolinska Universitessjukhuset och Danderyds sjukhus. Vi sätter även stort värde på din kommunikativa och empatiska förmåga.

Kvalifikationer
Specialistkompetens inom onkologi. Tidigare bred erfarenhet av olika onkologiska diagnoser är en fördel.

Varmt välkommen med din ansökan!

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska. Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld, tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad Bevis om specialistkompetens Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall) Bevis om docentur (i förekommande fall) Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer
Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".
Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!Ange i ansökan att du sökt tjänsten via Svenskavardjobb.se
Arbetsgivarens övriga jobb
Karolinska Universitetssjukhuset

Ansök härFöretag
Karolinska Universitetssjukhuset


Plats
Stockholm